Έμμισθες
Θέση ερευνητή για το Πρόγραμμα Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης
Προθεσμία: 12 Φεβρουαρίου 2016
Έμμισθες
Ανακοίνωση για τη θέση «MIGR_11c.15»
Προθεσμία: 15 Ιανουαρίου 2016
Έμμισθες
Ανακοίνωση για τη θέση «MIGR_11b.15»
Προθεσμία: 15 Ιανουαρίου 2016
Έμμισθες
Ανακοίνωση για τη θέση «MIGR_11d.15»
Προθεσμία: 8 Ιανουαρίου 2016
Έμμισθες
Ανακοίνωση για τη θέση «MIGR_11f.15»
Προθεσμία: 1 Ιανουαρίου 2016
Υποτροφίες
Υποτροφίες του προγράμματος Marshall Memorial Fellowship για το 2016
Προθεσμία: 21 Σεπτεμβρίου 2015
Πρακτική
Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά εκπαιδευόμενες/ους
Προθεσμία: 14 Σεπτεμβρίου 2015