Υποτροφίες
Υποτροφίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας
Προθεσμία: 5 Οκτωβρίου 2018
Έμμισθες
Συντονιστή κοινωνικών μέσων ενημέρωσης
Προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου 2018
Πρακτική
Εθελοντική Πρακτική στο ΕΛΙΑΜΕΠ
Προθεσμία: 8 Οκτωβρίου 2017
Έμμισθες
Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει  βοηθό ερευνητή
Προθεσμία: 8 Οκτωβρίου 2017