Πρακτική
Εθελοντική Πρακτική στο ΕΛΙΑΜΕΠ
Προθεσμία: 8 Οκτωβρίου 2017
Έμμισθες
Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει  βοηθό ερευνητή
Προθεσμία: 8 Οκτωβρίου 2017
Πρακτική
Εθελοντική πρακτική στο ΕΛΙΑΜΕΠ
Προθεσμία: 16 Σεπτεμβρίου 2016
Έμμισθες
Προκήρυξη για τη Θέση Υπεύθυνης/ου Ανάπτυξης
Προθεσμία: 15 Απριλίου 2016