Υποτροφίες
Υποτροφίες από την Αυστρία
Προθεσμία: 31 Ιανουαρίου 2019
Πρακτική
Δημιουργία βάσης δεδομένων με ερευνητές
Προθεσμία: 31 Δεκεμβρίου 2018
Υποτροφίες
Υποτροφίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας
Προθεσμία: 5 Οκτωβρίου 2018
Έμμισθες
Συντονιστή κοινωνικών μέσων ενημέρωσης
Προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου 2018