- ΕΛΙΑΜΕΠ - http://www.eliamep.gr/en -

(Ελληνικά) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Διαχειριστή προγράμματος με ερευνητική εμπειρία για το έργο με τίτλο “Enhancing the Integration of Women, Beneficiaries of International Protection by Development and Implementation of Multifaceted Integration Trainings (INTEGRA-TRAIN)”

Sorry, this entry is only available in Greek [1].