Το βιβλίο υποστηρίζει ότι ο λόγος της πολυπολιτισμικότητας στην πολιτική θεωρία και οι πολιτικές που προκύπτουν από αυτόν προϋποθέτουν μια ερμηνεία σχετική με τον φιλελευθερισμό που έχει αναπτυχθεί από την αμερικανική εμπειρία και όχι από την ευρωπαϊκή και ότι αυτό το ζήτημα πρέπει να συζητηθεί.

Συγγραφείς: Tariq Modood, Anna Triandafyllidou and Ricard Zapata Barrero

Τίτλος βιβλίουMulticulturalism, Muslims and Citizenship. A European Approach, Routledge, 2006