Το Ευρωβαρόμετρο αλλά και άλλες μετρήσεις της κοινής γνώμης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο όχι μόνο γύρω από το θέμα της οικονομικής ασφάλειας (επίπεδα ανεργίας, κοινωνικές παροχές), της κοινωνικής συνοχής, των ζητημάτων ταυτότητας, της πολιτικής ριζοσπαστικοποίησης , την άνοδο του εξτρεμισμού ή/και  των πολιτικών κομμάτων διαμαρτυρίας, αλλά και για την φυσική ασφάλεια (εσωτερική και εξωτερική).

Αυτό το κείμενο παρουσιάζει τις αντιλήψεις των Ευρωπαίων πολιτών, καθώς και τις απόψεις των ειδικών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σε ό,τι αφορά τους κινδύνους που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Παρέχει μία συνεκτική, ευρεία θεώρηση των κύριων απειλών της ευρωπαϊκής ασφάλειας, καθώς επίσης τα βήματα και τις πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να αναληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αντιμετωπιστούν αυτές οι απειλές.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το Κείμενο Εργασίας του Δρος Θάνου Ντόκου, εδώ.