Ο Ευρωπαϊκός Διάλογος Mercator μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο μιλούν οι φορείς χάραξης πολιτικής.  Αναστρέφει τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές,διεξάγοντας  μία συζήτηση κάθε φορά. Σε όλα τα κόμματα, σε όλες τις πολιτικές ιδεολογίες, πέρα από τα σύνορα. Το δίκτυό των εθνικών βουλευτών μας είναι τόσο διαφορετικό όσο η ίδια η Ευρώπη.

Ο Ευρωπαϊκός Διάλογος Mercator είναι ένα δίκτυο 150+ βουλευτών από περίπου 20+ κράτη μέλη. Το δίκτυο συγκαλείται δύο φορές το χρόνο σε διαφορετικές ευρωπαϊκές πόλεις και τα μέλη του συμμετέχουν σε τακτικές, πολυμερείς και θεματικές δραστηριότητες.

Αυτή η ευρωπαϊκή πλατφόρμα διαλόγου είναι ένα έργο του Γερμανικού Ταμείου Marshall των Ηνωμένων Πολιτειών (GMF) σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνών Σχέσεων της Βαρκελώνης, το Istituto Affari Internationali (IAI) στη Ρώμη και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής στην Αθήνα και χρηματοδοτείται από το Stiftung Mercator και από το 2017 και από το ίδρυμα King Baudouin.

Δείτε την αναφορά στο πρόγραμμα Mercator European Dialogue στο κείμενο πολιτικής του Daniel Schade εδώ.

Δείτε την αναφορά στο πρόγραμμα Mercator European Dialogue στον συλλογικό τόμο Realistic Hope – Facing Global Challenges, Amsterdam University Press, εδώ.