Κατεβάστε την εισαγωγή και όλα τα κεφάλαια της έρευνας σε μορφή PDF.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Εισαγωγή – περιεχόμενα της έρευνας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ
Η ανώτατη παιδεία στην Ελλάδα συγκριτικά
Ο ευρωπαϊκός χώρος ανώτατης εκπαίδευσης
Η διαδικασία της Μπολόνια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ
Η Μεταβίβαση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας
Η οικονομική διάσταση
Το ζήτημα της πρόσβασης & το ελληνικό πανεπιστήμιο

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής ελλ. πανεπιστημίων
Υποδομές των ελληνικών πολυτεχνείων
Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες & διανομή συγγραμμάτων
Ιεράρχηση και αξιολόγηση

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Σπουδές επιστημών υγείας
Σπουδές οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων
Νομικές και πολιτικές σπουδές
Πολυτεχνικές σπουδές

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Έκθεση αποτελεσμάτων
Έρευνα γενικού κοινού (ppt)
Έρευνα αποφοίτων ΑΕΙ (ppt)
Έρευνα διευθυντών επιχειρήσεων (ppt)

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Εκθέσεις άλλων φορέων-βιβλιογραφία

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών
Συνοπτικά στοιχεία μεταπτυχιακών (ppt)