Το Κείμενο Εργασίας υπ’ αρ. 16 του Γιώργου Τζογόπουλου επιχειρεί να σκιαγραφήσει τον τρόπο με τον οποίο δέκα εφημερίδες από την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ και την Ιταλία αξιολόγησαν την ελληνική κρίση από τις αρχές Οκτωβρίου 2009 ως τα τέλη Δεκεμβρίου 2010. Σκοπός είναι η παρουσίαση των σκέψεων τους τόσο για το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας όσο και για τις παθογένειες του κοινωνικοπολιτικού της συστήματος όπως η διαφθορά και η γραφειοκρατία. Στην ανάλυση χρησιμοποιούνται ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι, στις οποίες περιλαμβάνονται η επεξεργασία κειμένων και η πραγματοποίηση προσωπικών συνεντεύξεων. Τα συμπεράσματα κατηγοριοποιούνται με βάση τη χώρα προέλευσης των εφημερίδων, τον ιδεολογικό τους προσανατολισμό και τον ποιοτικό τους χαρακτήρα.

Παράλληλα, η μελέτη επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα αν η κριτική που ασκήθηκε από τα διεθνή ΜΜΕ είναι δικαιολογημένη και να ερμηνεύσει τον τρόπο λειτουργίας τους. Επίσης, να ανιχνεύσει τα κίνητρα που πιθανώς επηρεάζουν το έργο των ξένων ανταποκριτών και να εξετάσει πώς αυτοί αντιμετωπίζονται από την ελληνική κυβέρνηση.

Τίτλος Η ελληνική κρίση στα διεθνή ΜΜΕ
Συγγραφέας Γιώργος Τζογόπουλος
Έκδοση WP16, Απρίλιος 2011