Η μελέτη αυτή προσπαθεί να αναλύσει την παρουσίαση της Γερμανίας στον ελληνικό Τύπο κατά τη διάρκεια της εξελισσόμενης οικονομικής κρίσης, για την περίοδο 2010-2013. Αρχικά, παρατίθεται μια συζήτηση με τις κύριες θεωρητικές πτυχές της σχετικής βιβλιογραφίας πολιτικής επικοινωνίας, που εξηγούν τη σχέση μεταξύ ΜΜΕ και πολιτικής. Στη συνέχεια η μελέτη επικεντρώνεται στο ζήτημα της δημόσιας σφαίρας που ασχολείται με πιθανά «Ευρωπαϊκά πλαίσια» για την απεικόνιση της Γερμανίας στον λόγο των ελληνικών ΜΜΕ. Έπειτα εξερευνάται το τοπίο των Ελληνικών ΜΜΕ και γίνεται μια προσπάθεια κατανόησης του πως οι Έλληνες δημοσιογράφοι έχουν ερμηνεύσει την πολιτική του Βερολίνου κατά τη διάρκεια της κρίσης, με τη χρήση ποιοτικών εργαλείων. Για αυτό το σκοπό, συμπεριλαμβάνεται στην ανάλυση μια περιπτωσιολογική μελέτη της επίσκεψης της Καγκελαρίου Μέρκελ στην Ελλάδα τον Οκτώβριο 2012. Τέλος, παρουσιάζονται τα κύρια ευρήματα της κάλυψης από τα ΜΜΕ καθώς και πιθανοί λόγοι για τη στάση τους.

Πλήρες κείμενο (στα Αγγλικά)