Περιγραφή: Tο ερευνητικό πρόγραμμα MEDMIG στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση του μεταναστευτικού φαινομένου της Μεσογείου και επιχείρησε την πρώτη και μεγάλης κλίμακας, συστηματική και συγκριτική μελέτη του υπόβαθρου, των εμπειριών, των ελπίδων και των διαδρομών των μεταναστών σε τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Μάλτα και Τουρκία), στις οποίες φτάνουν.

Το ερευνητικό πρόγραμμα MEDMIG προχώρησε πέρα από τα υπάρχοντα θεωρητικά πλαίσια των μελετών για τη μετανάστευση, προωθώντας την κριτική ανάλυση και τον αναστοχαστικό διάλογο, αμφισβητώντας εμπεδωμένες μορφές κατηγοριοποίησης και τρόπους σκέψης σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση στη Μεσόγειο. Μέσα από την τεκμηριωμένη έρευνα, το πρόγραμμα MEDMIG επιδίωξε να προάγει το διάλογο σχετικά με τη χάραξη πολιτικής και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ των υπό μελέτη χωρών.

Εταίροι του προγράμματος:

Coventry University, Ηνωμένο Βασίλειο (Συντονιστής)

University of Oxford, Ηνωμένο Βασίλειο

University of Birmingham, Ηνωμένο Βασίλειο

Yasar University, Τουρκία

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Ελλάδα

International and European Forum of Migration Research (FIERI), Ιταλία

The People for Change Foundation, Μάλτα

Ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.medmig.info/