ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο παρόν άρθρο, οι συγγραφείς αναστοχάζονται την χρήση των όρων «πρόσφυγας» και «μετανάστης», υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιήθηκαν ευρέως κατά τη διάρκεια της «μεταναστευτικής κρίσης» στην Ευρώπη για να δικαιολογηθούν οι πολιτικές αποκλεισμού, διακρίνοντας με νομικούς όρους τα άτομα που μετακινούνται και διαχωρίζοντας αυτούς που αιτούν διεθνή προστασία από τους υπόλοιπους. Αντλώντας από τις συνεντεύξεις με 215 άτομα που διέσχισαν τη Μεσόγειο προς την Ελλάδα το 2015, το παρόν άρθρο προκαλεί το «κατηγορηματικό φετιχισμό», όπως οι ίδιοι οι συγγραφείς τον ονομάζουν, υποστηρίζοντας ότι οι κυρίαρχες κατηγορίες δεν καταφέρνουν να αποδόσουν επαρκώς τη σύνθετη σχέση μεταξύ πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών κινητήριων δυνάμεων της μετανάστευσης και τη μεταβαλλόμενη σημασία τους μέσα στο χρόνο και το χώρο για τους ίδιους τους μετανάστες.

Crawley, H and Skleparis, D (2017) “Refugees, migrants, neither, both: categorical fetishism and the politics of bounding in Europe’s ‘migration crisis’” Journal of Ethnic and Migration Studies, DOI:10.1080/1369183X.2017.1348224

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.