Oι 17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs, ΣΒΑ) του ΟΗΕ αποτελούν μια επείγουσα έκκληση για δράση από όλες τις χώρες – αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες. Οι Στόχοι βασίζονται στην εκτίμηση ότι η καταπολέμηση της φτώχειας θα πρέπει να συνοδεύεται από στρατηγικές που βελτιώνουν την υγεία και την εκπαίδευση, μειώνουν τις ανισότητες και προάγουν την οικονομική μεγέθυνση, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή και προστατεύουν τους ωκεανούς και τα δάση. Η Ελλάδα δημοσιοποίησε μια στρατηγική για την προαγωγή των SDGs μόλις το 2018. Το συντονισμό των υπουργείων θα αναλάμβανε η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Ωστόσο, ενώ το σχέδιο δράσης περιέγραφε μια συμμετοχική προσέγγιση με το ‘σύνολο της κοινωνίας’ με έμφαση στη διαφάνεια, τις εταιρικές σχέσεις και τη λογοδοσία και παρά το γεγονός ότι το Voluntary National Review του 2018 που υποβλήθηκε στον ΟΗΕ έκανε αναφορά σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, στην πράξη η συνεργασία αποδείχθηκε εξαιρετικά περιορισμένη.  Έλαβαν χώρα  ελάχιστες διαβουλεύσεις και πολύ λίγες δράσεις και μάλιστα όλες αποκλειστικά επικεντρωμένες σε ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος που αποτελούν σχετικά μικρό μέρος των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η ελληνική οργανωμένη κοινωνία πολιτών περιλαμβάνει λίγα δευτεροβάθμια σωματεία ή δίκτυα. Στα περισσότερα από τα τελευταία συμμετέχουν οργανώσεις και ομάδες με συγκεκριμένη θεματική στόχευση. Λείπουν δηλαδή τα δια-θεματικά δίκτυα.

Ο σκοπός του προτεινόμενου έργου, με βάση τη στόχευση της σχετικής πρόσκλησης του Active citizens fund, είναι η δημιουργία ενός διαθεματικού δικτύου τυπικών και άτυπων ομάδων της κοινωνίας πολιτών για την προαγωγή των ΣΒΑ στην Ελλάδα. Το έργο επιδιώκει να προωθήσει συνέργειες και εταιρικές σχέσεις ανάμεσα σε οργανώσεις και ομάδες με διαφορετικές θεματικές και να ενισχύσει τις δράσεις συνηγορίας, καθώς και τη διαβούλευση με δημόσιους φορείς. Οι φορείς υλοποίησης  είναι δύο οργανισμοί με μακρά εμπειρία στη δικτύωση. Η προσέγγιση επιδιώκει να δημιουργήσει μια δυναμική κοινότητα.

Το έργο “Δημιουργία Δικτύου Oργανώσεων και Ομάδων της Κοινωνίας Πολιτών στο Πλαίσιο των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης‎ του ΟΗΕ” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής και εταίρο το Ισλανδικό Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Icelandic Human Rights Center (ICEHR). 

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του.

Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων – Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντικτύπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες: www.bodossaki.gr

Το SolidarityNow (SN) είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Όραμα της οργάνωσης είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερους από 320.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών. Περισσότερες πληροφορίες : www.solidaritynow.org/

Συντονιστής του Έργου: Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος.

Εταίρος: Ισλανδικό Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Επικοινωνία: Αλεξία Μητσικώστα, Project Manager: [email protected]

Ιστοσελίδα του έργου: https://sdgsnetworkgreece.eu

Νέα & Media

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Δημιουργία Δικτύου Oργανώσεων και Ομάδων της Κοινωνίας Πολιτών στο Πλαίσιο των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης‎ του ΟΗΕ (17 Φεβρουαρίου 2022)

Η κοινωνία πολιτών και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης – Αστέρης Χουλιάρας (Τα Νέα, 2 Μαρτίου 2022)

Πολιτική συμμετοχή: Η μεταμόρφωση της Ελλάδας – Αστέρης Χουλιάρας (Athens Voice, 15 Σεπτεμβρίου 2022)

Παρουσίαση του έργου από την Ευγενία Βαθάκου στο 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Τέχνης & Ψυχικής Υγείας ART4MORE, 14 Οκτωβρίου 2022, Οθωνική Αυλή Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης”

Podcast EΛΙΑΜΕΠ: “Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και η σημασία τους” – Ευγενία Βαθάκου

Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών: Τα αδύναμα δίκτυα και το μέλλον – Αστέρης Χουλιάρας (Το Βήμα, 15 Ιανουαρίου 2024)

Αποτελέσματα

Βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την κατάρτιση των μελών των ΜΚΟ και τη δικτύωση μεταξύ των ΜΚΟ: Μια συμβολή του Ισλανδικού Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (στα αγγλικά) (Ιανουάριος 2023)

Συνέντευξη με την Margrét Steinarsdóttir, Διευθύντρια του Ισλανδικού Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ICHR) (στα αγγλικά) (Σεπτέμβριος 2022)

Μια ματιά στην εμπειρία των ΜΚΟ στην Ισλανδία (στα αγγλικά) (Ιούνιος 2022, Icelandic Human Rights Center (ICHR))