Ο Αστέρης Χουλιάρας γράφει για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εξετάζοντας πώς προέκυψαν, αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν στην Ελλάδα. Εξηγεί γιατί και πώς πρέπει να παρέχονται κίνητρα για συνεργασίες και συμπράξεις και γιατί αυτό είναι σημαντικό για τις ίδιες τις οργανώσεις, για όσους επωφελούνται από το έργο τους, αλλά πάνω απ’ όλα για την Ελλάδα και την ποιότητα της ελληνικής δημοκρατίας.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.