Ο Αστέρης Χουλιάρας γράφει για τους πολλαπλούς ρόλους της Κοινωνίας των Πολιτών, εξηγεί γιατί απαιτείται μια νέα δυναμική στη δικτύωση μεταξύ των οργανώσεων και επισημαίνει πόσο κρίσιμη είναι η συνεργασία κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας πολιτών για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Διαβάστε το άρθρο εδώ