Ο Δρ Μιχάλης Κρητικός είναι Αναλυτής Πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εργάζεται ως σύμβουλος νομικών/ηθικών θεμάτων σε νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες και Ερευνητικός Εταίρος σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης στη Σχολή Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών. Είναι συγγραφέας περισσότερων από 40 δημοσιεύσεις στον τομέα της ρύθμισης τεχνολογικών κινδύνων και της υπεύθυνης καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της μονογραφίας The False Promise of Proceduralism, Palgrave-Macmillan (2017) και έχει διαχειριστεί 20 εμβληματικά έργα στον τομέα των νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην εκτίμηση κινδύνου και τη ρυθμιστική διακυβέρνηση ψηφιακών τεχνολογιών και στην εφαρμοσιμότητα κανόνων δεοντολογίας σε ένα μεγάλο εύρος τεχνολογικών πεδίων.

Είναι επίσης Εταίρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας στον Κανονισμό Ρομποτικής & Τεχνητής Νοημοσύνης στο Scuola Superiore Sant’Anna και διδάσκων στο Πρόγραμμα AIMove του MINES ParisTech. Εργάστηκε ως νομικός αναλυτής για το Technology Ethics Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την White and Case (γραφείο Βρυξελλών), ως Λέκτορας σε πολλά Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και ως διαχειριστής προγραμμάτων στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης ( EIPA) με έμφαση στην εφαρμογή των νομοθετικών διαδικασιών στον τομέα του τεχνολογικού κινδύνου. Δίδαξε επίσης Ευρωπαϊκό Δίκαιο για αρκετά χρόνια στο London School of Economics and Political Science (LSE), όπου απέκτησε και το διδακτορικό του δίπλωμα στο χώρο του Δικαίου της Τεχνολογίας.