Ο Δρ. Απόστολος Σαμαράς είναι Δικηγόρος παρ’ Εφέταις (ΔΣΑ) και Ερευνητής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Αποφοίτησε από το Marymount International School of Rome. Στη συνέχεια, σπούδασε στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ (Πτυχίο, 2015) και ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο στην ίδια Σχολή (ΜΔΕ, 2017). Έπειτα, συνέχισε εκεί τις διδακτορικές σπουδές του με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Είναι αριστούχος Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ (2021), Μεταδιδακτορικός Ερευνητής και Βοηθός Διδασκαλίας στον Τομέα Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Διδάσκων στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ παραδίδει και διαλέξεις στη Ναυτική Σχολή Πολέμου. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του νομικού περιοδικού «Ευρωπαϊκό Δίκαιο», μέλος εγνωσμένου κύρους επιστημονικών ενώσεων, συγγραφέας επιστημονικών άρθρων και λοιπών δημοσιεύσεων (στα αγγλικά και ελληνικά) σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Παραδίδει διαλέξεις (στα αγγλικά και ελληνικά) σε διάφορες θεματικές ευρωπαϊκού, διεθνούς και δημοσίου δικαίου, συμμετέχει σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν ιδίως στα γνωστικά αντικείμενα του Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης, του Οικονομικού Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου, του Δημοσίου Δικαίου, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Είναι συγγραφέας των μονογραφιών: 1) «Η Αρχή της Υπεροχής του Δικαίου της ΕΕ: Θεμέλιος λίθος για την ακεραιότητα της αυτόνομης ενωσιακής έννομης τάξης» (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2023, 248 σελ.). 2) «Οι κεφαλαιακοί περιορισμοί στο σύγχρονο ενωσιακό δίκαιο» (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2022, 480 σελ.).

Δημοσιεύσεις του σε επιστημονικά περιοδικά (ενδεικτικά): 1) “The malaise of liberal democracy in the EU: heading for the ‘point of no return’?”, European Politeia, iss. 1/2018, σελ. 49-70. 2) “Hannibal ad portas? Dismantling Euroscepticism”, European Politeia, iss. 1-2/2017, σελ. 303-316. 3) «Η προάσπιση του ‘Κράτους Δικαίου’ ως ασπίδα της ευρωπαϊκής ενοποίησης», Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου, αρ. τεύχ. 10/2023, σελ. 1118-1128. 4) «Η ‘αυτονομία’ ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της ιδιαίτερης φύσης της ΕΕ», Συνήγορος, αρ. τεύχ. 156/2023, σελ. 62-65. 5) «Capital Controls εν καιρώ κρίσης», Συνήγορος, αρ. τεύχ. 150/2022, σελ. 32-35. 6) «Σχολιασμός στην απόφαση του ΔΕΕ της 10ης Μαρτίου 2022 επί της υποθέσεως C-177/20 (“Grossmania”): Εμβέλεια των δεσμευτικών αποτελεσμάτων των προδικαστικών αποφάσεων του ΔΕΕ», Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου, αρ. τεύχ. 11/2022, σελ. 1265-1272. 7) «Σχολιασμός στην απόφαση του ΔΕΕ της 14ης Δεκεμβρίου 2021 επί της υποθέσεως C-490/20 (“V.M.A.”): Άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής από ανήλικο τέκνο με γονείς δύο πρόσωπα του ιδίου φύλου», Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου, αρ. τεύχ. 2/2022, σελ. 234-240. 8) Α. Σαμαράς, «Σχολιασμός στην απόφαση του ΔΕΕ της 26ης Οκτωβρίου 2021 επί της υποθέσεως C-109/20 (“PL Holdings”): Ad hoc συμφωνία διαιτησίας που είναι αντίθετη προς το ενωσιακό δίκαιο», Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών, αρ. τεύχ. 1/2022, σελ. 64-73. 9) «Σχολιασμός στην απόφαση του ΔΕΕ της 9ης Σεπτεμβρίου 2021 επί της υποθέσεως C-449/20 (“Real Vida Seguros”): Φορολογικό πλεονέκτημα στα μερίσματα από μετοχές εισηγμένες στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά», Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αρ. τεύχ. 2/2022, σελ. 132-140.  10) «Σχολιασμός στην απόφαση του ΔΕΕ της 24ης Οκτωβρίου 2019 επί της υποθέσεως  C-212/18 (“Prato Nevoso Termo Energy”): Χορήγηση άδειας χρήσης βιορευστών ως καυσίμων σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας», Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αρ. τεύχ. 4/2020, σελ. 365-377. 11) «Σχολιασμός στην απόφαση του ΔΕΕ της 10ης Ιουλίου 2019 επί της υποθέσεως  C-410/18 (“Aubriet”):  Οικονομικό βοήθημα για ανώτατες και μεταλυκειακές σπουδές», Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αρ. τεύχ. 4/2019, σελ. 439-449. 12) «Σχολιασμός στην απόφαση του ΔΕΕ της 12ης Μαρτίου 2019 επί της υποθέσεως C-221/17 (“Tjebbes κ.λπ.”): Αυτοδίκαιη απώλεια της ιθαγένειας κράτους μέλους και της ιθαγένειας της ΕΕ», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, αρ. τεύχ. 2/2019, σελ. 159-168. 13) «Σχολιασμός στην απόφαση του ΔΕΕ της 31ης Μαΐου 2018 επί της υποθέσεως C-190/17 (“Zheng”): Έλεγχος στις κινήσεις ρευστών διαθεσίμων», Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αρ. τεύχ. 1/2019, σελ. 94-104. 14) «Σχολιασμός στην απόφαση του ΔΕΕ της 7ης Μαρτίου 2018 επί της υποθέσεως C‑651/16 (“DW”): Επίδομα μητρότητας – Τρόπος υπολογισμού», Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών, αρ. τεύχ. 3/2018, σελ. 390-397. 15) «Επιβολή των Capital Controls σε Ελλάδα & Κύπρο», Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών, αρ. τεύχ. 11/2017,  σελ. 1307-1318. 16) «Capital Controls: Νομική Σκοπιά», Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών, αρ. τεύχ. 5/2017, σελ. 626-635.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό/επαγγελματικό ιστορικό του, επισκεφτείτε το προφίλ του στο LinkedIn και στο Academia.edu.