Ο Δρ. Απόστολος Σαμαράς είναι Δικηγόρος παρ’ Εφέταις (ΔΣΑ) και Ερευνητής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Αποφοίτησε από το Marymount International School of Rome. Στη συνέχεια, σπούδασε στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ (Πτυχίο, 2015) και ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο στην ίδια Σχολή (ΜΔΕ, 2017). Έπειτα, συνέχισε εκεί τις διδακτορικές σπουδές του με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Είναι αριστούχος Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ (2021), Μεταδιδακτορικός Ερευνητής και Βοηθός Διδασκαλίας στον Τομέα Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Διδάσκων στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ παραδίδει και διαλέξεις στη Ναυτική Σχολή Πολέμου. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του νομικού περιοδικού «Ευρωπαϊκό Δίκαιο», μέλος εγνωσμένου κύρους επιστημονικών ενώσεων, συγγραφέας πολλών επιστημονικών άρθρων και λοιπών δημοσιεύσεων (στα αγγλικά και ελληνικά) σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Επιπλέον, έχει σημαντική διαδικτυακή αρθρογραφία και είναι διαχειριστής της επιστημονικής ιστοσελίδας της Ένωσης Επιστημόνων Ευρωπαϊκών Σπουδών.

Παραδίδει διαλέξεις (στα αγγλικά και ελληνικά) σε διάφορες θεματικές ευρωπαϊκού, διεθνούς και δημοσίου δικαίου, συμμετέχει σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν ιδίως στα γνωστικά αντικείμενα του Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης, του Οικονομικού Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου, του Δημοσίου Δικαίου, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Είναι συγγραφέας της μονογραφίας «Οι κεφαλαιακοί περιορισμοί στο σύγχρονο ενωσιακό δίκαιο» (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2022, 480 σελ.), καθώς και της μονογραφίας «Η Αρχή της Υπεροχής του Δικαίου της ΕΕ: Θεμέλιος λίθος για την ακεραιότητα της αυτόνομης ενωσιακής έννομης τάξης» (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2023, 248 σελ.).  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό/επαγγελματικό ιστορικό και τις δημοσιεύσεις του Απόστολου Σαμαρά, επισκεφτείτε το προφίλ του στο Academia.edu και στο LinkedIn.