Ο Αθανάσιος Μανής είναι μεταδιδακτορικός υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Η μεταδιδακτορική του έρευνα πραγματοποιείται στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών (2020-2022) με θέμα τις συμπεριφορές ρίσκου ή μη των πολιτικών ηγεσιών κρατών για την επίλυση συγκρούσεων ή/και διπλωματικών διαφορών με άλλα κράτη ή/και μη κρατικούς δρώντες του διεθνούς συστήματος.
Έλαβε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μεταπτυχιακό στις “Τουρκικές Σπουδές” από το School of Oriental and African Studies (University of London) και διδακτορικό στις διεθνείς σχέσεις από το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του London School of Economics and Political Science (LSE). Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται περιλαμβάνουν θεωρίες διεθνών σχέσεων και ανάλυση εξωτερικής πολιτικής, τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές δυναμικές στις χώρες της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων, καθώς και τις πολιτικές διεύρυνσης της ΕΕ και τον ευρύτερο ρόλο της στο χώρο της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων. Έχει διδάξει στο Τμήμα Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Royal Holloway University (2012-2013) και στο Τμήμα Διακυβέρνησης του LSE (2009-2010). Έχει, επίσης, εργαστεί ως ερευνητής στο Ιράκ (MERI, Ερμπίλ) για δύο χρόνια (2015-2017) και έχει δημοσιεύσει άρθρα και έρευνες για την ευρύτερη περιοχή. Επιπρόσθετα, έχει εργαστεί για ένα χρόνο σε εφημερίδα στην Τουρκία (Turkish/Hürriyet Daily News, Κωνσταντινούπολη). Έχει συμμετάσχει σε δύο Ευρωπαϊκά προγράμματα Horizon 2020 (FEUTURE & EUNPACK). Μιλάει Αγγλικά και Τουρκικά σε άριστο επίπεδο, Γερμανικά σε ικανοποιητικό βαθμό και έχει βασική γνώση Εβραϊκών.