Η Άννα Κανδύλα είναι ερευνήτρια στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Σπούδασε Επικοινωνία και ΜΜΕ στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (BSc) και Πολιτική Συμπεριφορά (MA) στο Πανεπιστήμιο του Έσσεξ. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας το 2020 σχετικά με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών στον εκδημοκρατισμό της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης.

Σημείο αναφοράς της ερευνάς της αποτελεί η επίκαιρη συζήτηση που διεξάγεται στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο σχετικά με τη δημοκρατία και τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική επικοινωνία καθώς και στη πολιτική συμμετοχή, στις στάσεις και στους θεσμούς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρησιμοποιεί τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές μεθόδους έρευνας.

Επιλογή Δημοσιεύσεων

What Triggers the Intention to Use the European Citizens’ Initiative? The Role of Benefits, Values and Efficacy, Anna Kandyla & Sergiu Gherghina, Journal of Common Market Studies, 56(6), 1223-1239, 2018, DOI https://doi.org/10.1111/jcms.12737

The Creative Europe Programme: Policy-Making Dynamics and Outcomes, Anna Kandyla, in Psychogiopoulou, E. (ed.) Cultural Governance and the European Union. Protecting and Promoting Cultural Diversity in Europe, Palgrave Macmillan, 49-62, 2015, DOI  https://doi.org/10.1057/9781137453754

Media Policy-Making in Greece: Lessons from Digital Terrestrial Television and the Restructuring of Public Service Broadcasting, Evangelia Psychogiopoulou & Anna Kandyla, International Journal of Media & Cultural Politics, 9(2), pp. 133–152, 2013, DOI https://doi.org/10.1386/macp.9.2.133_1

The Greek Media Policy Revisited, Evangelia Psychogiopoulou, Anna Kandyla & Dia Anagnostou, in Psychogiopoulou, E. (ed.) Understanding Media Policies. A European Perspective, Palgrave Macmillan, 133-149, 2012, DOI https://doi.org/10.1057/9781137035288

News Media Representations of a Common EU Foreign and Security Policy. A Cross-National Content Analysis of CFSP Coverage in National Quality Newspapers, Anna Kandyla & Claes De Vreese, Comparative European Politics, 9(1), 52–75, 2011, DOI https://doi.org/10.1057/cep.2009.10

News Framing and Public support for a Common Foreign and Security Policy, Claes De Vreese & Anna Kandyla, Journal of Common Market Studies, 47(3), 453-481, 2009, DOI https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2009.01812.x