Η Άννα Κανδύλα είναι ερευνήτρια στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Σπούδασε Επικοινωνία και ΜΜΕ στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (BSc) και Πολιτική Συμπεριφορά (MA) στο Πανεπιστήμιο του Έσσεξ. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας το 2020 σχετικά με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών στον εκδημοκρατισμό της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης.

Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην ευρωπαϊκή πολιτική, την πολιτική συμμετοχή και εκπροσώπηση, τη δημοκρατία και τη δημόσια σφαίρα.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Kandyla, A. and Gherghina, S. (2018). “What Triggers the Intention to Use the European Citizens’ Initiative? The Role of Benefits, Values and Efficacy”, Journal of Common Market Studies, online first.

Psychogiopoulou E. and Kandyla, A. (2018). “Greece: Between Systemic Inefficiencies and Nascent Opportunities Online”, Tobias Eberwein, Susanne Fengler, Matthias Karmasin (eds), European Handbook of Media Accountability, Routledge.

Kandyla, A. (2015) “The Creative Europe Programme: Policy-Making Dynamics And Outcomes”, Evangelia Psychogiopoulou (ed.), Cultural Governance and the European Union. Protecting and Promoting Cultural Diversity in Europe, Palgrave Macmillan.