Δείτε σχετικό δημοσίευμα στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ για τα ευρήματα του προγράμματος EMILIE σχετικά με την ενσωμάτωση αλλοδαπών μαθητών στα ελληνικά σχολεία.