Η Ντία Αναγνώστου γράφει για τις έμφυλες ανισότητες στον εργασιακό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό χώρο, τον ρόλο της ΕΕ στην αντιμετώπιση του προβλήματος και το νέο εργαλείο που εισαγάγει σε αυτή τη προσπάθεια, τα Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ).

Διαβάστε το άρθρο εδώ.
Φωτογραφία από Marvin Kuhn στο Unsplash .