Σε ολόκληρο τον κόσμο, λοιπόν, οι γυναίκες επηρεάζονται δριμύτερα από τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις αυτής της πανδημίας. Γιατί σε όλες τις χώρες οι γυναίκες κερδίζουν λιγότερα, και έχουν περισσότερες πιθανότητες να απασχολούνται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, ξεκινούν λοιπόν ήδη με μικρότερη προστασία απέναντι στα οικονομικά σοκ, με τις κοινωνικές ανισότητες και τις λοιπές παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους να δυσχεραίνουν την κατάσταση. Μπορεί άραγε να βγει η θέση της γυναίκας ισχυρότερη από αυτή τη δοκιμασία; Αναλύουν η Ντία Αναγνώστου, η Ναταλία Ροζαλία Αυλώνα η Μαρία Στρατηγάκη και η Δήμητρα Κογκίδου.

To αφιέρωμα αυτό έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος “Taking a Reflexive approach to Gender Equality for institutional Transformation” (TARGET)  το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Μπορείτε να διαβάσετε το αφιέρωμα εδώ και εδώ.