Ευρωπαϊκοί θεσμοί & πολιτικέςΠολιτισμός, ταυτότητα & θρησκεία | ΕΛΙΑΜΕΠ (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 49, Αθήνα)
4η Συνάντηση Εργασίας του Προγράμματος TARGET
26 Σεπτεμβρίου 2019 - 27 Σεπτεμβρίου 2019