Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργανώνει στις 30 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2022 το πρώτο σεμινάριο κατάρτισης για τα Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ). Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου “Καταπολεμώντας τις έμφυλες ανισότητες στην έρευνα και στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα (GENDRHED)”, το οποίο χρηματοδοτεί το πρόγραμμα Active citizens fund.

Τα τελευταία δύο χρόνια, τα περισσότερα ΑΕΙ στην Ελλάδα έχουν διαμορφώσει και πρόκειται να υλοποιήσουν Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ). Πρόκειται για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που στοχεύουν να αντιμετωπίσουν τις έμφυλες ανισότητες στην ανώτατη εκπαίδευση και στην έρευνα. Η υλοποίηση ΣΔΙΦ αποτελεί βασική προϋπόθεση που πρέπει να πληρεί ένα ΑΕΙ προκειμένου να λάβει χρηματοδότηση για ερευνητικά και άλλα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ορίζοντας Ευρώπη» (2021-2026).

Σκοπός του εργαστηρίου της 30 Ιουνίου – 1 Ιουλίου είναι να μεταφέρει τεχνογνωσία σε μέλη του διοικητικού προσωπικού των πανεπιστημίων, αλλά και της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας, προκειμένου να υποστηρίξουν την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ). Επίσης θα δώσει την ευκαιρία για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά αλλά και με φυσική παρουσία περιορισμένου αριθμού ατόμων, και θα έχει διάρκεια 1.5 μέρα (Πέμπτη 30 Ιουνίου 10.00 – 15.15, και Παρασκευή 1 Ιουλίου 10.00 – 13.15). Είναι το πρώτο από τα δύο εργαστήρια κατάρτισης που απευθύνονται στα ΑΕΙ στην Ελλάδα (το δεύτερο θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο του 2023).

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ.