Ο συλλογικός τόμος με τίτλο Digital Media Governance and Supranational Courts: Selected Issues and Insights from the European Judiciary (επιμέλεια: Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου και Susana de la Sierra) εξετάζει τη νομολογία των ευρωπαϊκών δικαστηρίων για τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας, εστιάζοντας σε αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Καθώς το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η ψηφιοποίηση τελεί υπό διαμόρφωση, ο συλλογικός τόμος αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο των ευρωπαϊκών δικαστηρίων ως προς την ερμηνεία των εφαρμοστέων κανόνων και την προσαρμογή τους στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της ψηφιακής εποχής. Οι συγγραφείς του τόμου διερευνούν τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ σε διάφορες κατηγορίες υποθέσεων, ρίχνοντας φως στη συμβολή των ευρωπαϊκών δικαστηρίων στη διακυβέρνηση των ψηφιακών μέσων.

Περισσότερες πληροφορίες για το συλλογικό έργο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του εκδοτικού οίκου Edward Elgar Publishing: https://www.e-elgar.com/shop/gbp/digital-media-governance-and-supranational-courts-9781802202991.html