Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχει στο νέο ερευνητικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: MIGREC (Ερευνητικό Κέντρο για την Μετανάστευση, την Ενσωμάτωση και την Διαχείριση).

Η εναρκτήρια εκδήλωση του ερευνητικού έργου έλαβε χώρα με απόλυτη επιτυχία μεταξύ 21 και 22 Οκτωβρίου 2019 στο Βελιγράδι.

Το MIGREC στοχεύει στην ανάπτυξη κορυφαίας, διεθνούς ερευνητικής ικανότητας στις Μεταναστευτικές Σπουδές στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, εξασφαλίζοντας ότι οι ερευνητές και οι ακαδημαϊκοί του πανεπιστημίου θα συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην έρευνα, στην διατύπωση πολιτικών και σε πιο πρακτικές προκλήσεις που προκύπτουν από τις πολλαπλές και αλληλοτεμνόμενες μεταβολές που αντιμετωπίζει σήμερα η Σερβία, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Το MIGREC θα ενδυναμώσει το περιβάλλον γύρω από την σχετική με την μετανάστευση έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών, μεταξύ της ακαδημαϊκής αριστείας, των πολιτικών επιπτώσεων και της δημόσιας συμμετοχής. Προς την επίτευξη αυτού του σκοπού το τμήμα Πολιτικών Επιστημών θα συνδεθεί στενά με τα εξής ερευνητικά ιδρύματα: το πανεπιστήμιο του Sheffield (USFD, UK), το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ, GR), και το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERC, GR). Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 3 ετών και λαμβάνει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα – πλαίσιο της ΕΕ Horizon 2020.