Ξεκινώντας από μια αναλυτική βάση, ο τόμος What Kind of Europe? επιχειρεί να εξηγήσει και να φωτίσει μερικά από τα πιο ουσιώδη προβλήματα που σχετίζονται με την περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρώπης ως περιφερειακής οικονομικής και πολιτικής οντότητας, καθώς και τις βασικές επιλογές που συνδέονται με αυτά. Υπερβαίνοντας τα στενά όρια μιας αυστηρά ακαδημαϊκής μελέτης, με το βιβλίο αυτό, ο Λουκάς Τσούκαλης συμβάλει στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης επιχειρηματολογώντας ότι τα ζητήματα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης πρέπει να αποκτήσουν σαφέστερα πολιτικό χαρακτήρα.

Τίτλος What kind of Europe?
Συγγραφέας Λουκάς Τσούκαλης
Έκδοση Oxford University Press, 2005