Το κείμενο διερευνά την ψηφιοποίηση της διπλωματίας και εξετάζει τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την πανδημία του Covid-19. Τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στη μελέτη είναι: α) με ποιους τρόπους έχει χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ψηφιακά εργαλεία για να ανταποκριθεί στην κρίση του κορωνοϊού. και β) ποιες είναι οι (επαναλαμβανόμενες) προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις προσπάθειές της να βελτιώσει την εικόνα της σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο και να ενισχύσει τον ρόλο της ως ηγετικού παγκόσμιου παράγοντα; Το έγγραφο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξαιρετικά ικανή όσον αφορά την ψηφιοποίηση της διπλωματίας, αντιμετωπίζει προκλήσεις, οι οποίες είναι εν μέρει εγγενείς στη sui generis φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Διεθνούς Οργανισμού. Αυτές περιλαμβάνουν την ανάγκη για βαθύτερη ολοκλήρωση, καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και περαιτέρω διάλογο με τους πολίτες της Ένωσης, και πρέπει να ικανοποιηθούν εάν η ΕΕ θέλει να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και να οικοδομήσει αλληλεγγύη, καθώς και μια σαφέστερη και πιο στέρεη ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Το Κείμενο Πολιτικής υπογράφουν ο Χρήστος Α. Φραγκονικολόπουλος, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων & ΜΜΕ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κάτοχος Έδρας Jean Monnet Δημόσια Διπλωματία ΕΕ (2020-2023) και η Ελευθερία Σπηλιωτακοπούλου, Γραμματέας Επικοινωνίας Α’ στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Διαβάστε το εδώ (στα Αγγλικά).