Ο συλλογικός τόμος με τίτλο Μουσουλμάνοι στην Ευρώπη του 21ου αιώνα, τον οποίο επιμελήθηκε η Άννα Τριανταφυλλίδου,  διερευνά την αλληλεπίδραση μεταξύ της πλειοψηφίας των αυτόχθονων πληθυσμών και των Μουσουλμανικών μειονοτήτων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, με σκοπό να τονίσει τις διαφορετικές οδούς ενσωμάτωσης των μεταναστών και των αυτόχθονων Μουσουλμάνων.

Ξεκινώντας με μια σύντομη κριτική  περιγραφή της θεσμοποίησης του Ισλάμ στην Ευρώπη και μια ανάλυση σχετικά με τη φύση της φοβίας προς τους Μουσουλμάνους ως ένα κοινωνικό φαινόμενο, ο παρών συλλογικός τόμος προβάλλει τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικοοικονομικοί, θεσμικοί και πολιτικοί παράμετροι θέτουν το πλαίσιο για την ένταξη των Μουσουλμάνων στην Ευρώπη. Η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία έχουν επιλεγεί ως μελέτες περιπτώσεων μεταξύ των «παλιών» χωρών υποδοχής μεταναστών. Η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα έχουν συμπεριληφθεί για να τονίσουν τα ζητήματα που προκύπτουν και τις πολιτικές που υιοθετούνται στη νότια Ευρώπη για  να διευθετήσουν τα αιτήματα και τις ανάγκες των Μουσουλμάνων.

Το βιβλίο αυτό υπογραμμίζει την εσωτερική ποικιλομορφία τόσο των μειονοτικών όσο και των πλειοψηφικών πληθυσμών και προσφέρει μια κριτική ανάλυση των πολιτικών και θεσμικών αντιδράσεων στην παρουσία των Μουσουλμάνων.

Τίτλος Μουσουλμάνοι στην Ευρώπη του 21ου αιώνα: δομικές και πολιτιστικές προοπτικές
Συγγραφέας Άννα Τριανταφυλλίδου (επιμ.)
Έκδοση Routledge, 2010