Η Ερευνητική ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ για το πρόγραμμα IDEA μελέτησε σε βάθος ορισμένες ομάδες μεταναστών των οποίων η παρουσία στην Ελλάδα δεν είχε, μέχρι τώρα, μελετηθεί επαρκώς.

Συγκεκριμένα, η έρευνα επικεντρώθηκε σε δύο τύπους μεταναστευτικών πληθυσμών. Πρώτον, σε μεταναστευτικούς πληθυσμούς που είναι πλέον πολίτες της ΕΕ και δεύτερον, σε σημαντικές αριθμητικά μεταναστευτικές ομάδες από την Ανατολική Ευρώπη (Γεωργιανοί και Ουκρανοί) και την Ασία (Πακιστανοί και Μπαγκλαντεσιανοί).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας δείτε τα παρακάτω Κείμενα Εργασίας (στα Αγγλικά):

Maroufof, Michaela (2009) Polish Migrants in Greece

Lazarescu, Daria (2009), Romanian Migration in Greece

Το σύνολο της έρευνας σχετικά με την Ελληνική μεταναστευτική πολιτική και με τις συγκεκριμένες ομάδες μεταναστών  προετοιμάζεται για να δημοσιευθεί ως βιβλίο στα Ελληνικά:

Τριανταφυλλίδου, Άννα και Μαρούκης Θάνος (επ.) (2010) H Mετανάστευση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, Αθήνα,  Κριτική

Για τον πίνακα περιεχομένων δείτε εδώ