Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) πραγματοποίησε μια εμπειρική έρευνα για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα με στόχο να συμβάλει στη δημόσια συζήτηση για τη μεταρρύθμιση των πανεπιστημίων. Βασίσθηκε στη συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων, σε επί τόπου έρευνες και συνεντεύξεις σε διάφορα πανεπιστήμια, καθώς και στην καταγραφή απόψεων της κοινωνίας γενικότερα, αλλά και επί μέρους ομάδων όπως φοιτητές, πρόσφατοι απόφοιτοι και εργοδότες. Περιλαμβάνει, επίσης, συγκριτική ανάλυση της εμπειρίας άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο μόνο στα ελληνικά.

Τίτλος Η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα στο νέο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον
Επιμέλεια έκδοσης Λουκάς Τσούκαλης
Έκδοση PP007, 2006