Στο παρόν κείμενο πολιτικής ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης, εξετάζει τον ρόλο της ελληνο-τουρκικής ενεργειακής συνεργασίας ως οχήματος ανταγωνιστικότητας, περιφερειακής ανάπτυξης και συνεργασίας. Η μελέτη ξεκινά με την επισκόπηση της ελληνικής και τουρκικής αγοράς φυσικού αερίου. Συνεχίζεται με την παρουσίαση της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, προπάντων σχετικά με την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στα σχέδια κατασκευής αγωγών φυσικού αερίου που στοχεύουν να μειώσουν την ευρωπαϊκή ενεργειακή εξάρτηση από την Ρωσία, να αυξήσουν τον εφοδιασμό φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά και να ενισχύσουν επίσης το ρόλο της νοτιοανατολικής Ευρώπης ως κόμβου ενεργειακών μεταφορών.

Για να ικανοποιήσουν την αυξανόμενη ζήτηση φυσικού αερίου και να μειώσουν την ενεργειακή εξάρτηση από την Ρωσία, οι ευρωπαϊκές αρχές πρέπει να προωθήσουν την υλοποίηση των σχεδίων που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εφοδιασμού φυσικού αερίου, παράλληλα με την βελτίωση της σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Αυτοί οι δύο στόχοι δεν είναι απαραιτήτως αλληλοαναιρούμενοι.

Το πλήρες κείμενο διαθέσιμο μόνο στα ελληνικά.

Τίτλος Ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και αγωγοί φυσικού αερίου στη Ν.Α. Ευρώπη: ένα νέο πεδίο ελληνοτουρκικής συνεργασίας
Συγγραφέας Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης
Έκδοση PP012, Δεκέμβριος 2008