Στις Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ 5/2010 η Δρ. Άννα Τριανταφυλλίδου επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε πρόταση για μια Οδηγία που ρυθμίζει τις συνθήκες εισόδου και παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή απασχόληση (COM (2010) 379 final). Αυτή η πρόταση Οδηγίας αποτελεί μέρος της στρατηγικής που ακολουθεί η Επιτροπή για να ρυθμίσει την οικονομική μετανάστευση μέσω μιας αποσπασματικής αντιμετώπισης, κυρίως θεσμοθετώντας ειδικές κατηγορίες μεταναστών εργαζομένων. Αυτή η μελέτη πραγματεύεται την έννοια της εποχιακής μετανάστευσης και το κατά πόσο διαφέρει από την κυκλική και προσωρινή μετανάστευση. Υποστηρίζει ότι η εποχιακή μετανάστευση είναι μια μορφή προσωρινής μετανάστευσης που έχει έναν εποχιακό χαρακτήρα κι έτσι σχετίζεται με εργασιακούς κλάδους που χαρακτηρίζονται από περιόδους υψηλής και χαμηλής απασχόλησης, περιλαμβάνοντας έτσι όχι μόνο γεωργικά αλλά και τουριστικά επαγγέλματα, με εξαίρεση για παράδειγμα οικοδομική ή οικιακή εργασία.
Η παρούσα μελέτη εξετάζει την πρόταση Οδηγίας και υποστηρίζει ότι παρόλο που δίνεται η εντύπωση ότι γίνεται ένα βήμα μπροστά όσον αφορά στη διαφάνεια και στην ομογενοποίηση των πολιτικών των Κρατών-μελών στον τομέα της εποχιακής μετανάστευσης, χρειάζεται μια ώθηση σχετικά με την προστασία εργασιακών συνθηκών και δικαιωμάτων των εποχικών μεταναστών. Όσον αφορά στη ρύθμιση της εργασίας στην εποχιακή μετανάστευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Οδηγία πρέπει επιπλέον να εξετάσει αν θα επιτρέπει τη μετακίνηση των εργασιακών εποχιακών μεταναστών μεταξύ των Κρατών-μελών. Από την άλλη πλευρά, η πρόταση αξιολογείται θετικά για μια σειρά χαρακτηριστικών όπως: να μην είναι δεσμευμένος ο εργαζόμενος στον εργοδότη του, να έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε εργατικά συνδικάτα, ενώ προτείνεται και μια απλοποιημένη γραφειοκρατική διαδικασία για πολλαπλές βίζες εισόδου.

Συγγραφέας: Καθ. Άννα Τριανταφυλλίδου