Στις Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ  1/2011 ο Δρ Δημήτριος Κατσίκας επισημαίνει ότι από την κορύφωση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το φθινόπωρο του 2008, βρίσκεται σε εξέλιξη μια διεθνής προσπάθεια για τη μεταρρύθμιση της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού τομέα. Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, υποβλήθηκαν αρχικά προτάσεις για λήψη ριζικών μέτρων και θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες όμως σταδιακά αντικαταστάθηκαν από πιο μετριοπαθείς και περιορισμένες ρυθμιστικές προτάσεις. Εν μέρει, αυτό οφείλεται στην ανάδειξη μιας ερμηνείας της κρίσης, η οποία αποδίδει την κύρια ευθύνη για την κρίση σε λανθασμένες επιλογές κρατικών πολιτικών, και όχι στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Δεδομένης της σημασίας που μπορεί να έχει μια τέτοιου είδους ερμηνεία για την εξέλιξη των προσπαθειών μεταρρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα, η παρούσα μελέτη εξετάζει κριτικά αυτή τη θέση και καταδεικνύει την αδυναμία της να προσφέρει έναν ολοκληρωμένο απολογισμό των αιτιών που οδήγησαν στην κρίση. Ως εκ τούτου, και χωρίς να παραγνωρίζεται η πρόοδος που έχει ήδη σημειωθεί, ο συγγραφέας τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης της προσπάθειας κανονιστικής μεταρρύθμισης και τον επαναπροσδιορισμό της προς μια πιο θεμελιώδη αναμόρφωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με σκοπό την αποκατάσταση της σχέσης του με την πραγματική οικονομία, Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ 1/2011, Φεβρουάριος 2011


Δημήτριος Κατσίκας
Υπότροφος ερευνητής έδρας “Σταύρος Κωστόπουλος”,  Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)