Όλες οι εκθέσεις/παραδοτέα του προγράμματος Multicultural Europe εκδίδονται και είναι διαθέσιμες μόνο στην Αγγλική γλώσσα. Μπορείτε να της δείτε στην Αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας μας.