Η μελέτη εξετάζει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη ασφάλεια με ειδική αναφορά στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ειδικότερα, εξετάστηκαν οι επιπτώσεις στα παιδιά, τις γυναίκες και τους πρόσφυγες που προέρχονται από περιβαλλοντική υποβάθμιση της χώρας προέλευσης σε σχέση με την κοινωνική αστάθεια και την αποσταθεροποίηση της παγκόσμιας ασφάλειας. Tονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη για την λήψη ισχυρών μέτρων μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών για συνεργατικές δράσεις από τις αναπτυγμένες κυρίως χώρες.

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο μόνο στην αγγλική.

Τίτλος Climate change: addressing the impact on human security
Επιμέλεια Θάνος Ντόκος (επιμ.)
Έκδοση Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής και Υπουργείο Εξωτερικών, 2008. – 2η έκδ., αναθ.