Στο Κείμενο Εργασίας υπ’ αρ.13 με συγγραφέα τον Παντελή Τουλουμάκο,Yποψήφιο Διδάκτωρα του Τμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Αθηνών και Boηθό Ερευνητή στο Πρόγραμμα Μεσανατολικών Σπουδών του ΕΛΙΑΜΕΠ, επισημαίνεται ότι η κατάρρευση της ΕΣΣΔ δημιούργησε νέα δεδομένα και ισορροπίες στην περιοχή της Υπερκαυκασίας -Κεντρικής Ασίας και των Βαλκανίων. Οι προσπάθειες του τουρκικού κράτους να επεκτείνει τη σφαίρα επιρροής του στο χώρο αυτόν βαθμιαία επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δεσμών, όπως επίσης στην ενδυνάμωση του εμπορίου και των επενδύσεων. Υπό το πρίσμα αυτό, η Άγκυρα κινήθηκε δραστήρια για την ενίσχυση και εδραίωση ενός προϋπάρχοντος είδους διπλωματικής πολιτικής, που λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά προς την «παραδοσιακή διπλωματία», και το οποίο είναι η αναπτυξιακή διπλωματία. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να μελετήσει τη δράση τριών κρατικών οργανώσεων  [του Τουρκικού Γραφείου Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı – ΤİΚΑ), της Ένωσης Δήμων Τουρκικού Κόσμου (Türk Dünyası Belediyeler Birliği – TDBB) και  του Συνδέσμου Παροχής Υπηρεσιών προς τους Τούρκους του Κόσμου και τις Συγγενείς Κοινότητες (Dünya Türkleri ve Akraba Toplulukları Hizmet Derneği)] στο πλαίσιο της αναπυξιακής διπλωματίας για την περίοδο από το Σεπτέμβριο του 2006 ως τις αρχές του 2010, και να αξιολογήσει το βαθμό στον οποίον λειτουργούν επικουρικά προς την επίσημη τουρκική διπλωματία.

Τίτλος Ανιχνεύοντας την Τουρκική εξωτερική πολιτική: η δράση των κρατικών οργανώσεων στο πλαίσιο της αναπτυξιακής διπλωματίας της Άγκυρας
Συγγραφέας Παντελής Τουλουμάκος
Έκδοση WP13, Οκτώβριος 2010