14 εκθέσεις (case study reports) –  “Διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικής και ρυθμιστικό πλαίσιο για τα μέσα ενημέρωσης: Διευκολύνουν  την ανάπτυξη ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης”; Οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες στα αγγλικά.

Η περίπτωση του Βελγίου

Η περίπτωση της Βουλγαρίας

Η περίπτωση της Γερμανίας

Η περίπτωση της Δανίας

Η περίπτωση της Ελλάδας

Η περίπτωση της Εστονίας

Η περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου

Η περίπτωση της Ισπανίας

Η περίπτωση της Ιταλίας

Η περίπτωση της Κροατίας

Η περίπτωση της Ρουμανίας

Η περίπτωση της Σλοβακίας

Η περίπτωση της Τουρκίας

Η περίπτωση της Φινλανδίας