Η τρίτη κοινή δημοσκόπηση στην Ελλάδα και την Τουρκία έλαβε χώρα το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου 2022, πριν την πρόσφατη επιδείνωση στις διμερείς σχέσεις και τις πρωτοφανείς επιθέσεις του προέδρου της Τουρκίας εναντίον του πρωθυπουργού της Ελλάδος. Μεταξύ άλλων ερωτημάτων στόχος της τρίτης δημοσκοπήσεως ήταν και να αποτυπώσει τις απόψεις και παραστάσεις της ελληνικής και τουρκικής κοινής γνώμης όσον αφορά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αλλά και τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Η δημοσκόπηση υποστηρίχθηκε από την διαΝΕΟσις, σχεδιάσθηκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Istanbul Policy Center (IPC) και πραγματοποιήθηκε από τις εταιρείες MRB και KONDA στην Ελλάδα και την Τουρκία αντιστοίχως με την συμμετοχή 1003 Ελλήνων και 1786 Τούρκων πολιτών. Αυτή ακολούθησε τα βήματα των δύο πρώτων κοινών δημοσκοπήσεων που έλαβαν χώρα τον Φεβρουάριο και τον Δεκέμβριο του 2021, με τη συμμετοχή 1.022 Ελλήνων και 1.163 Τούρκων πολιτών στην πρώτη και 1008 Ελλήνων και 2731 Τούρκων πολιτών στην δεύτερη.

Δεδομένα ποσοτικής έρευνας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων εδώ.