δέκατο τεύχος Το Κείμενο Εργασίας 46/2014 του ΕΛΙΑΜΕΠ αναλύσει τις σχέσεις του Ιράν με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο μετά την εκλογή του νέου προέδρου του Χασάν Ροχανί. Συγγραφέας του κειμένου εργασίας είναι ο Δρ Ευάγγελος Βενέτης, επικεφαλής του Προγράμματος Μέσης Ανατολής στο ΕΛΙΑΜΕΠ.