Δημοσιεύτηκε ο πρώτος συλλογικός τόμος του προγράμματος MEDIADEM με τίτλο Understanding Media Policies: A European Perspective (Palgrave Macmillan, 2012) σε επιμέλεια Ε. Ψυχογιοπούλου. Το βιβλίο εξετάζει τους άξονες προτεραιότητας, τις αρχές και την εξέλιξη της πολιτικής για τα μέσα ενημέρωσης στις 14 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Περισσότερες πληροφορίες για την έκδοση αυτή θα βρείτε στην ιστοσελίδα του εκδοτικού οίκου Palgrave Macmillan.

Αποσπάσματα από το χειρόγραφο κατόπιν αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε εδώ (η σχετική άδεια έχει παραχωρήθεί από τον εκδότη)