Πρώτο κείμενο πολιτικής του προγράμματος

MEDIADEM. Μπορείτε να το διαβάσετε στα ελληνικά εδώ.