Πρώτο κείμενο πολιτικής του προγράμματος

MEDIADEM. Μπορείτε να το διαβάσετε στα Ελληνικά εδώ και στα Αγγλικά εδώ..