Συγγραφείς: Αννα Κανδύλα & Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου

Το Παρατηρητήριο για την Πολυφωνία αποτελεί ένα ερευνητικό εργαλείο που αποσκοπεί στον εντοπισμό και την
αξιολόγηση πιθανών κινδύνων για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ). Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τα αποτελέσματα για την Ελλάδα στο πλαίσιο της πρώτης πανευρωπαϊκής
εφαρμογής του Παρατηρητηρίου, η οποία έλαβε χώρα το 2016 εντός ενός προγράμματος που χρηματοδοτείται από μια προκαταρκτική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και η Τουρκία και το Μαυροβούνιο με χρηματοδότηση της ΕΕ προς το Κέντρο για την Πολυφωνία και την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας.

Διαβάστε την Έκθεση για την Ελλάδα εδώ.