Το Παρατηρητήριο για την Πολυφωνία αποτελεί ένα ερευνητικό εργαλείο που αποσκοπεί στον εντοπισμό και την αξιολόγηση πιθανών κινδύνων για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το Παρατηρητήριο υιοθετεί μια διευρυμένη έννοια της πολυφωνίας η οποία στηρίζεται σε τέσσερις θεματικούς άξονες: «βασική προστασία», «πολυφωνία της αγοράς», «πολιτική ανεξαρτησία» και «κοινωνική ένταξη».

Το παρόν κείμενο συνοψίζει τα αποτελέσματα για την Ελλάδα στο πλαίσιο της πρώτης πανευρωπαϊκής εφαρμογής του Παρατηρητηρίου, η οποία έλαβε χώρα το 2017, και διατυπώνει προτάσεις πολιτικής προς τους αρμόδιους  φορείς, κρατικούς και  μη, για  τη θωράκιση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση της ΕΕ προς το Κέντρο για την Πολυφωνία και την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας.

Μπορείτε να διαβάσετε το Policy Paper, εδώ.