Εκδόθηκε από τον οίκο Ashgate το βιβλίο The European External Action Service and National Foreign Ministries: Convergence or Divergence? σε επιμέλεια των Rosa Balfour, Caterina Carta και Kristi Raik, το οποίο επιχειρεί να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) στην εξωτερική πολιτική των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Δρ. Ρουμπίνη Γρώπα και Δρ. Γιώργος Τζογόπουλος από το ΕΛΙΑΜΕΠ πραγματοποίησαν έρευνα για την ελληνική περίπτωση. Το βιβλίο περιέχει το κεφάλαιο ‘Greece and Slovenia: national diplomacies with limited means’ το οποίο έγραψαν σε συνεργασία με τη Δρα Sabina Kajnč, η οποία ανέλυσε την περίπτωση της Σλοβενίας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο εδώ.