Η ιδέα της Ευρώπης, το ζήτημα των Ευρωπαϊκών ταυτοτήτων και η διαδικασία του «εξευρωπαϊσμού» έχει μελετηθεί σε σχέση με την εθνική ταυτότητα, τον εθνικισμό και τον κεντρικό ρόλο του Έθνους-Κράτους στις σύγχρονες διεθνείς σχέσεις. Στο βιβλίο  Europe, Nations and Modernity (Επιμέλεια: Atsuko Ichijo, Palgrave Macmillan, Οκτώβριος 2011) προσεγγίζουμε τα πάντοτε καίρια ερωτήματα ‘τι είναι η Ευρώπη;’ και ‘τι σημαίνει να είναι κανείς ευρωπαίος’ από μία νέα σκοπιά: Η ιδέα της ‘Ευρώπης’ αναλύεται μέσα από τη μελέτη της νεωτερικότητας. Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζουμε ευρήματα από την έρευνα που έχουμε διεξάγει στο πλαίσιο του προγράμματος ΙΜΕ με στόχο να κατανοήσουμε πως ορίζεται η αντίληψη της ταυτότητας ‘εμείς, οι Ευρωπαίοι’ από διαφορετικούς δρώντες στην Βουλγαρία, την Κροατία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Η Ρουμπίνη Γρώπα και η Άννα Τριανταφυλλίδου έχουν εξετάσει την περίπτωση της Ελλάδας στο κεφάλαιο: “Greek Modernity and Europe: An Ambivalent Relationship”. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το flyer και το εισαγωγικό κεφάλαιο.