Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το Κέντρο για Διεθνείς Υποθέσεις της Βαρκελώνης (CIDOB) εξέδωσαν από κοινού μονογραφία με θέμα: «Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση: Διδάγματα από μία κρίση μεγάλης διάρκειας» σε επιμέλεια Pol Morillas και Θάνου Ντόκου. Μπορείτε εδώ να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.