Οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού έχουν εισέλθει σε κρίσιμη καμπή. Το παρόν κείμενο εργασίας  συγγραφέας του οποίου είναι ο Δρ Παύλος Κοκτσίδης παρουσιάζει πτυχές των διαπραγματεύσεων σε συνάρτηση με το διεθνές περιβάλλον ασφάλειας. Η ανακάλυψη ενεργειακών πόρων εντός της Κυπριακής και Ισραηλινής ΑΟΖ, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ένταση στην ευρύτερη περιοχή,  διογκώνουν τις απειλές, αποθαρρύνουν την ανάληψη ρίσκου και ευνοούν την αναζήτηση νέων στρατηγικών συμμαχιών. Μια λειτουργική διευθέτηση του Κυπριακού Ζητήματος θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει εφαλτήριο οικονομικής ανάπτυξη, ωστόσο, η Ελληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή αντιπροσωπεία  προβάλουν διαφορετικές αντιλήψεις πάνω σε θεμελιώδη ζητήματα, όπως η ερμηνεία της κρατικής κυριαρχίας, του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης και της συνολικής προσαρμογής του νησιού στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Επιπλέον,  ο ρόλος της Τουρκίας, η οποία διατηρεί σημαντικό όγκο στρατευμάτων στο βόρειο τμήμα της νήσου, αποτελεί διαχρονική πηγή προβληματισμού αναφορικά με το ενδεχόμενο έμμεσου παρεμβατισμού στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις μιας επανενωμένης Κύπρου. .

Kείμενο Εργασίας 53/2014: The Cyprus Question in the contemporary regional-security environment