Το Κείμενο Εργασίας 49/2014, συγγραφέας του οποίου είναι η Δρ. Έφη Φωκά, ασχολείται με τον πλουραλισμό και τις θρησκευτικές ελευθερίες σε περιβάλλοντα με ορθόδοξη πλειοψηφία.  Η ανάλυση βασίζεται στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος «Pluralism and Religious Freedom in Majority Orthodox Contexts» (PLUREL), από το 2010 ως το 2013 στο ΕΛΙΑΜΕΠ.