Η νέα μελέτη του προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ αναλύει την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τη διαδικασία ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ε.Ε. καθώς και τις πρωτοβουλίες και ενέργειες της Ελληνικής Προεδρίας για την ευρύτερη περιοχή. Η μελέτη κατέδειξε ότι παρά τις χαμηλές προσδοκίες λόγω του οικονομικού δράματος που περνά η Ελλάδα αλλά και της λεγόμενης κόπωσης όσον αφορά τη διεύρυνση, η Πέμπτη Ευρωπαϊκή Ελληνική Προεδρία συμμετείχε σε προσπάθειες αναζωογόνηση του παραδοσιακά ενεργού ρόλου της χώρας στα Βαλκάνια. Η Ελληνική Προεδρία συνεισέφερε εποικοδομητικά στα ιδανικά του Ευρωπαϊκού εγχειρήματος και στην, αργή μεν σταθερή δε, Ευρωπαϊκή πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με την γενναιόδωρη συνεισφορά του Friedrich Ebert Stiftung στην Αθήνα.

Report: The Western Balkan EU Accession Process and the Greek Presidency 2014