Το ηλεκτρονικό βιβλίο:  The Euro Crisis and the State of European Democracy. Contributions form the 2012 EUDO Dissemination Conference , σε επιμέλεια των Bruno de Witte, Adrienne Héritier και  Alexander H.Trechsel (EUI/RSCAS/EUDO), είναι πλέον διαθέσιμο από το EUDO. Το ηλεκτρονικό βιβλίο  περιλαμβάνει κείμενα που είχαν παρουσιαστεί στο  «2012 EUDO Dissemination Conference: The Euro Crisis and the State of European Democracy», μεταξύ των οποίων και το  άρθρο της Καθηγήτριας  Άννα Τριανταφυλλίδου και της βοηθού ερευνήτριας του ΕΛΙΑΜΕΠ Μικαέλα Μαρούφωφ με τίτλο  ‘EU Citizenship and Intra EU Mobility: a Virtuous Circle Even in Times of Crisis’ που βασίστηκε στα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος MOVEACT. Μπορείτε να διαβάσετε το ηλεκτρονικό βιβλίο  εδώ.